Spadwork7721

11 tekstów – auto­rem jest Spad­work7721.

Wiek młodzieńczy

Gdy tak siedzę
Na mym łóżku
I roz­myślam
O przeszłości
Po­jawiają się
Błędy młodości
Wiek młodzieńczy
Niczym klatka
Za­mieniła się
W pos­rańca.
Wróg dla siebie
Jest też wrogiem
Wiec już powiem
Sam dla siebie
Jes­tem wrogiem. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 31 grudnia 2012, 09:25

światło

Pogrążony w tunelu
Biegnę w kierunku
Światła, które
Od­da­lać się zdaje
Przez szcze­liny
W ścianie widzę
Słońce przyb­lakłe
Przez ściany
Słyszę
Wier­teł parę
Mówię og­nisko rozpalę
Roz­pa­liłem,
Lecz gdy usnąłem
Zgasł mój ogień... 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 30 grudnia 2012, 15:03

Labirynt

Jes­tem la­biryn­tem, które­go przejść nie potrafię.
Każda ścieżka, każdy zaułek mnie zmienia,
zmienia w pot­wo­ra, który gdzieś w tym labiryncie
drze­mie i tyl­ko cze­ka by mnie całkowicie
prze­mienić w siebie. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 28 listopada 2012, 18:37

Chwila, sekunda, moment

Ja­kie to życie jest krótkie...
Jed­no tchnienie
a po­tem pus­tka- w sercu,
w do­mu, w powietrzu
a na­wet jest w Twoim grobie...
To była chwi­la, se­kun­da, moment...
Jak Bóg odeb­rał Ci mowę...
Jak przes­tałaś widzieć i słyszeć
piękny szum marznącej pogody...
Ten las był Twoim lasem,
Ten dom był Twoim domem...
A teraz...
śla­dy zostały...
Twoich i naszych dróg,
zakrętów i mrugnięć... 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 27 listopada 2012, 19:21

Nie przestałem

Po­wie­działaś zaufaj, zaufałem.
Po­wie­działaś po­kochaj, pokochałem.
Po­wie­działaś cze­kaj, czekałem.
Po­wie­działaś mil­cz, milczałem.

Lecz To­bie to nie wys­tar­czyło - zdradziłaś,
i tyl­ko powiedziałaś,
abym przes­tał Cię kochać.
Lecz ja nie przestałem,
Choć bym chciał
to nie potrafię. 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 26 listopada 2012, 19:27

Teraz

Daw­niej się śmiałem.
Te­raz nie potrafię.
W przyszłości może śmiać się
od no­wa nauczę.

Daw­niej ufałem.
Te­raz zaufać nie umiem.
Kiedyś może zno­wu zaufam.

Daw­niej kochałem.
Te­raz ser­ca nie mam.
Co będzie.. te­go nie wiem. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 20 listopada 2012, 21:05

Los

Byłem bo­gaczem, który miał wszystko
Miałem emoc­je i uczucia,
Uczu­cia i fantazje,
Fan­tazje i sny.

Los zab­rał mi wszystko
Stałem się biedny.
Nie mam serca,
Które ka­mien­ne w pier­si ciążyło.

Choć los zostawił
Wiarę niezłomną,
I tak ubożeję
Z dnia na dzień. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 19 listopada 2012, 20:00

Cóż z tego...?

Cóż z te­go, że mówię?
Cóż z te­go, że piszę?
Cóż z te­go, że myślę?

Sko­ro myśląc, myślę o smutku,
Który wy­pełnia duszę mą.
Ra­dość wcześnie utraciłem
I cie­szyć się nie umiem już.

Więc cóż z te­go, że żyję?
Sko­ro ra­dować się nie mogę już.

Choć wiele ra­zy próbowałem
Z pow­ro­tem w ra­dości żyć.
To nie udało to się mi,
Gdyż roz­pacz już wi­dać w oczach mych. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 15 listopada 2012, 19:23

Bez...

Żyłem w słońcu,
Żyję w cieniu.

Bez am­bicji i radości,
Bez nadziei i miłości,
Bez ser­ca i emocji.

Żyłem w cieple,
Żyję w mrozie,
Gdyż ser­ce mam zamrożone. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 14 listopada 2012, 21:07

Śmierć silniejsza

Pew­ne­go ra­zu, gdy siedziałem
na ka­mienieniu w ta­jem­niczej dolinie,
myślałem o pięknej mej dziewczynie.
Gdy tak o niej myślałem,
nag­le się wyśmiałem.

Mówiąc do siebie tak:
Po­kochując ją ty­le obiecałem, a ona
słysząc to, po­kochała bez gra­nic mnie.

Wtem op­rzy­tom­niałem, że
jej już przy mnie nie ma,
a ja sam sta­ry leżę w łóżku schorowany.
Leżąc jes­tem między życiem a śmier­cią,
gdzie śmierć silniejsza,
gdyż ciebie już przy mnie nie ma. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 7 listopada 2012, 15:02
Zeszyty
  • zeszyt – myśli za­pisa­ne słowa­mi in­nych

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność